İSTANBUL FİRMA REHBERİ KAYIT REKLAM VE TANITIM LİMİTED İSTANBUL FİRMA REHBERİ KAYIT REKLAM VE TANITIM LİMİTED

Reklam İstanbul, ,
İstanbul / Bakırköy /

Adres: CEVİZLİK MAH. İSTANBUL CAD. HAMURCU İŞ MERKEZİ 12/ 27 BAKIRKÖY, İstanbul, TÜRKİYE

Telefon: 0(532) 715 15 98

Firma Bilgileri

İSTANBUL FİRMA REHBERLERİNE KAYIT HİZMETLERİ

Ürün ve Hizmetler

ALO34.COM

ISLETMELER.COM

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: - Online rehber ve internet üzerinden reklamcılık yapmak. - Televizyon,radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak, - İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak, telif ve patent hakları elde etmek, şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam mail kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması, - İlan, reklam, propaganda konusu ile ilgili her türlü baskı ve organizasyon işlerini yapmak, bu konularla ilgili olarak temsilcilikler almak ve vermek, - Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışıksız her türlü ilan ve reklam işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak, - Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak, - Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak, yayınlamak, yayınlatmak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak, - Yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği resimli, resimsiz haberleri, romanları, televizyon film ve reklamlarını istekte bulunan kişi, gazete, mecmua, ajans ve benzeri müesseseleri bedeli karşılığında satmak, kiralamak, bu konularla ilgili telif haklarını devralmak ve devretmek, yurtiçi ve yurt dışındaki bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların temsilciliğini veya bayiliğini almak ve bu alanlarda her türlü ithalat ve ihracat faaliyetinde bulunmak, - Yurt içinde ve yurt dışından her türlü araçlarla resimli veya resimsiz haber toplamak, gündelik ve aktüel olaylarla ilgili her türlü röportajlar yapmak, yaptırmak, yazılar ve hatıralar yazmak, yazdırmak ve bunları bedeli karşılığında kiralamak veya satmak, - Yurt içinde ve yurt dışında günlük, aktüel ve her türlü olayları işaret, ses ve resim iletişimine yarayan araçlara almak, gazete, ajans, matbaa ve benzeri kuruluşlara klişe yapmak, Yurt içindeki ve yurt dışındaki bu amaçlı kuruluşlara haber, resim, yazı, resim ve klişe göndermek ve getirmek, -Yurt içinde ve yurt dışında bu amaçla ilgili bürolar, bayilikler ve acentalıklar tesis etmek, ve amaçların gerçekleştirilmesi için gereken servisleri kurmak, -Yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kuruluş, ajans ve haberleşme organları ile anlaşmalar yapmak. Aynı konuda kurulmuş işletmelere iştirak etmek, devralmak, Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, alabilir, satabilir, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri üzerinde şirket lehine ipotek tesis ve tescil edebilir veya bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait menkul ve gayrimenkullerini ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkulleri ipotek alabilir, verebilir ve bu ipotekleri fekkedebilir. Şirket ihtiyacı için iç ve dış kredilere dâhili ve harici finansman kurumları yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir. Finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir. Mevcut finansal kiralama sözleşmelerini hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın devir alabilir, devir edebilir.


 

Anahtar Kelimeler